Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάση των ισχυόντων νομικών περιορισμών. Όπως είναι γνωστό από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που θα δέχεται η ΔΕΗ.


Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου) είναι ένα απαραίτητο έγγραφο ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις που θέλουμε:

  • Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
  • Επ’ αύξηση ισχύος στην παροχής της ΔΕΗ.
  • Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.
  • Απόκτηση καινούργιας παροχής από τη ΔΕΗ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.