Το γραφείο μας ασχολείται και με τον τομέα της επίβλεψης των έργων είτε τα έχουμε μελετήσει είτε όχι.

Είμαστε σε θέση να επιβλέψουμε κατόπιν σχετικών συμφωνιών, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα από απλά έως πιο σύνθετα.