ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
  5. Αναβάθμιση συστήματος ΖΝΧ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ:
1. Περίοδος εξόφλησης 4-6 έτη, επιδότηση επιτοκίου 100%
2.ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250,00€/τ.μ. και έως 25.000,00€

Επιπλέον καλύψης του προγράμματος:

1.1η ενεργειακή επιθεώρηση
2.2η ενεργειακή επιθεώρηση
3.Αμοιβή συμβούλου έργου

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

α/α                         Εισόδημα                           Βασικό ποσοστό επιχορήγησης        Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος         Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
1.Ατομικό             Έως 10.000€                                                   60%                                                                              5%                                                                            70%
Οικογενειακό      Έως 20.000€

2.Ατομικό             10.000€ -15.000€                                          50%                                                                              5%                                                                            70%
Οικογενειακό      20.000€ -25.000€

3.Ατομικό            15.000€ -20.000€                                          40%                                                                              5%                                                                             70%
Οικογενειακό      25.000€ -30.000€

4.Ατομικό            20.000€ -25.000€                                          35%                                                                              5%                                                                             70%
Οικογενειακό      30.000€ -35.000€

5.Ατομικό            25.000€ -30.000€                                          30%                                                                              5%                                                                             70%
Οικογενειακό      35.000€ -40.000€

6.Ατομικό            30.000€ -35.000€                                          25%                                                                              5%                                                                             70%
Οικογενειακό     40.000€ -45.000€

7.Ατομικό             >35.000€                                                          0%                                                                              5%                                                                               0%
Οικογενειακό      >45,000€