Μετά την επιτυχία του πρώτου προγράμματος, και με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, αναμένεται να βγει το δεύτερο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ», με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση ακόμα περισσότερων νοικοκυριών.

Μετά την επιτυχία του πρώτου προγράμματος, και με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, αναμένεται να βγει το δεύτερο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ», με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση ακόμα περισσότερων νοικοκυριών.

Με την δημοσίευση του νέου ΚΕΝΑΚ και την έκδοση των νέων τεχνικών οδηγιών, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εξαγγελία του προγράμματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος καθώς και να σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

Στην χώρα μας τα κτήρια είναι από τα πλέον ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη. Με τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται πρότυπα και όρια καταναλώσεων των κτηρίων, τόσο για τα νέα κτήρια όσο και για τα υφιστάμενα.

Στα υφιστάμενα κτήρια υπάρχουν αρκετά περιθώρια για ενεργειακές βελτιώσεις τόσο στο κέλυφος του κτηρίου (π.χ. εξωτερική θερμομόνωση), όσο και στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστού νερού καθώς και στον φωτισμό.

Το όλο σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας έχει να κάνει με την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την σωστή χρήση της ενέργειας στο χώρο μας, καθώς και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη ολικώς ή μερικώς των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου.

Εμείς αναλαμβάνουμε, να μελετήσουμε τον χώρο σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες ενεργειακά και οικονομικά λύσεις, για εσάς, καθώς επίσης να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση τους.